• Rekord mirbuħ b’purċissjoni ta’ 973 pastur

  Is-sett tal-irxoxt tal-Birgu

  Għal numru ta’ dilettanti tal-Ġimgħa Mqaddsa, dawn l-aħħar ġranet ikunu mill-aktar sinifikanti hekk kif dawn ikunu qed jistennew bi ħġarhom lill-pubbliku sabiex jiġi jara l-wirjiet tagħhom. Dilettanti oħra jhedew iduru minn post għall-ieħor madwar Malta u Għawdex sabiex jitpaxxew b’dawn l-esebizzjonijiet li kollha jkollhom dik ix-xeħta partikolari tagħhom.

   Laurence Mamo mal-esebizzjoni tieghuĊertament waħda mill-aktar esebizzjonijiet li ġibdet l-interess tal-pubbliku kienet il-wirja msejjħa ‘Triq il-Kalvarju’ li ġiet imtellgħa minn Laurence Mamo fil-Palazzo Xara, każin tal-banda l’Isle Adam, fir-Rabat, Malta. Dan minħabba li din il-wirja ta’ pasturi b’tema tal-Ġimgħa Mqaddsa, kienet armata fuq medda ta’ madwar 50 metru u kienet tikkonsisti f’973 pastur tat-terracotta li kollha ġew maħduma, miżbugħa u mżejjna bl-idejn. Biex tlesta dan ix-xogħol kollu, Laurence ħa tliet snin u biex ħadem dawk il-pasturi, huwa uża mal-130 kilo tafal. Il-pasturi jinkludu għaqdiet ta’ baned u ta’ fratellanzi, reffiegħa tal-vari, suldati Rumani u Iżraeliti, abbatini, qassisin, Lhud bit-torċi u l-bsaten f’idejhom, għadd ta’ personaġġi u nies mill-pubbliku bir-reazzjonijiet differenti tagħhom skont il-vara li tkun għaddejja minn quddiemhom.

  Matul il-purċissjoni wieħed seta’ jara wkoll xeni sbieħ impinġija ta’ djar u triqat tipikament Maltin, maħduma minn Claudio Micallef. Min-naħa l-oħra, is-simboli relatati mal-Passjoni ta’ Kristu, flimkien mal-bandalori tad-drapp b’disinn oriġinali u b’pitturi, saru minn Melanie Grech.

   Interess mill-pubbliku - 1Is-sett tal-vari li kienu esebiti f’din il-purċissjoni huma xogħol fit-tafal Malti tal-imgħallem Carmelo Agius mill-Gwardamangia u dawn inħadmu fl-1970. Għal Laurence, dawn il-vari huma ta’ valur kbir sentimentali peress li dawn kienu nxtrawlu mill-mibki missieru Edgar meta huwa kellu biss sitt snin. Oriġinarjament is-sett kien jikkonsisti minn għaxar vari imma fl-2005 żdiedet ukoll il-vara taċ-ċena; xogħol Pawlu Muscat minn Birkirkara.

   Intant, fi tmiem il-purċissjoni Laurence ma naqasx li jinkludi wkoll l-istatwa tal-irxoxt. U peress li huwa oriġinarjament mill-Birgu, ma setax jonqos li għalkemm il-bqija tal-purċissjoni tkun biss iffurmata fuq l-immaġinazzjoni tiegħu, din l-aħħar parti tkun ibbażata fuq il-ġirja tal-irxoxt tal-Birgu. Ta’ min jgħid illi dan il-mudell huwa uniku f’Malta u jikkonsisti f’xejn inqas minn 150 figurin tat-terracotta. Dan is-sett inħadem ukoll minn Laurence fejn hu dam aktar minn sitt xhur biex lestih. F’dan il-mudell li jesprimi proprju l-ġurnata li qed niċċelebraw illum, wieħed seta’ jara t-tiżjin u l-ferħ li jisbaħ bih Ħadd il-Għid, bl-irġiel u ż-żgħażagħ jiġru għalenija bi Kristu rxoxt f’idejhom fost l-għajjat u ċ-ċapċip tal-folla preżenti.

   Is-sena li għaddiet, Laurence Mamo kellu l-unur li jtella’ din l-esebizzjoni għall-ewwel darba ġewwa l-Palazz tal-President f’Sant’Anton. Madanakollu, anki waqt l-esebizzjoni ta’ din is-sena, huwa kellu biex ikun kburi hekk kif il-ġimgħa li għaddiet, huwa rċieva ċertifikat mill-Malta Records, għall-akbar numru ta’ figuri ta’ 10 ċentimetri esebiti waqt wirja tal-Ġimgħa l-Kbira.

  Category: Articles, Uncategorized | Tags: