Posts Tagged ‘sigra tal-Milied’

 • IL-MILIED IT-TAJJEB

  Il-Milied reġa’ għoddu magħna u n-nies erħilha tfittex ir-rigali, torganizza l-ikliet, tibbukkja r-ristoranti u l-lukandi u saħansitra tippjana xi safra speċjali. Ironikament it-Ġesù Bambintwelid ta’ Kristu ma jidħol imkien f’dan kollu. U kważi kważi, jekk tazzarda tammetti ma’ xi ħadd li tixtieq tattendi għall-quddiesa ta’ nofs il-lejl, il-ħars li taqla’ lura jasal biex jaqtagħlek qalbek. Forsi għalhekk inħoss dik iċ-ċertu bruda għal dawn il-ġranet għax l-artifiċjalità f’daż-żmien tibda tmissha b’idejk. Sa mn’Alla li jkunu t-tfal li bl-innoċenza tagħhom iqanqluk biex tipparteċipa fil-ferħ tal-okkażżjoni. Iżda xi drabi tkun iffortunata u tiltaqa’ ma’ xi ħadd li b’mod ġenwin jerġa’ jfakkrek f’dik il-ħlewwa tal-Milied li xi darba kienet tfawwarlek qalbek.

  Hekk ġara dil-ġimgħa meta mort inżur lil-familja Psaila. Skont ħija Christopher, ħabibu Tony Psaila kien iffissat fuq daż-żmien, tant li kull sena huwa jittrasforma d-dar tiegħu f’tema sħiħa tal-Milied. Tony laqa’ bil-qalb l-istedina għal din l-intervista u flimkien mal-familja tiegħu ħa gost idawwarni ma’ daru u jispjegali dwar din l-imħabba speċjali li jħoss lejn il-Milied.

  “Id-dar jisimha Weihnaehten li tfisser Milied bil-Ġermaniż,” beda mill-ewwel Tony.

  Stedinni ġewwa u hekk kif irfist fuq it-tapit ta’ wara l-bieb, dan beda jgħannili “Il-Milied it-Tajjeb!” Ma stajtx nifhem għall-ewwel minn fejn kienXena taħt is-siġra tal-Milied ġej dal-ħoss u Tony tgħidx kemm daħak. Imma mhux hu biss għax wara ftit ilmaħt lil uliedu Shania u Elisa jitbissmu u jnemmsu minn wara l-poġġaman tat-taraġ.

  “Dawn ukoll iħobbuh il-Milied taf. Imma mhux daqsi!” qalli Tony hekk kif uliedu għamlu naqra aktar kuraġġ u niżlu ħdejna.

  Fl-entrata tfaċċat l-ewwel xena bit-tren u s-snowman. Quddiem mera mżejjna sabiħ bil-girlandi kien hemm bambin ċkejken filwaqt li mal-ħitan li jagħtu għal fuq, kien hemm dekorazzjonijiet kbar mixgħula.

  “Ħares fuq rasek. Ara x’hemm fis-saqaf!” indikali Tony hekk kif urini stampi kkuluriti proġettati fuq is-saqaf ta’ fuq.“Stenna naqra ħa tarahom jinbidlu. Kull 25 sekonda tiġi stampa oħra. Imma dik mhux xi battikata kbira biex tagħmilha. Din l-agħar, ara, il-girlanda li ndawwar mal-poġġaman tat-taraġ kollu. Inwaħħalha biċċa biċċa u tgħidx x’kedda tagħtini!”

  Tlajna fuq u mill-ewwel dehru aktar tiżjin u dekorazzjonijiet tal-Milied. F’kantuniera minnhom, fostom kien hemm Father Xmas mekkanizzat li kellu l-Pinokkjo mdendel Tiżjin tal-Miliedf’idejh u teddybear żgħir marbut ma’ qaddu.

  “Il-Father Xmas inħobbu ħafna u fil-fatt tgħidx x’għandi iktar hawn ġew. Jien ngħidlu x-Xiħ tal-Milied. Għalija hu simbolu ta’ ferħ għax iġib ir-rigali. Ngħid għalija fil-Milied bħala rigal aħjar tagħtini xi Father Xmas taż-€2 milli xi flok sabiħ tal-€50. Hekk, ma nafx x’inħoss. Il-Milied qiegħed f’qalbi wisq.”

  Infatti stajt issib kull tip ta’ Father Xmas madwar id-dar kollha fostom wieħed ipejjep il-pipa, l-ieħor ikanta xi għanja tal-Milied u l-ieħor imexxi ċerva mill-isbaħ quddiemu taħt siġra kbira tal-Milied.

  “Xi darba dis-siġra kienet iddur imma daqs kemm għabbejtha b’dekorazzjonijiet, ma felħitx aktar. Għalhekk ħadtilha ż-żewġ muturi u waħħalthom ma’ dawk iż-żewġ figurini li qed tara jiċċaqalqu.

  Minflok issa s-siġra għandha tren iddur magħha. Kont ilni nixtieq nagħmel tren mekkanizzata taħt is-siġra tal-Milied għax naraha assoċċjata ħafna ma’ daż-żmien tal-kesħa u s-silġ. Imma eventwalment It-tren iddur mas-siġra tal-Miliedirnexxieli nsib waħda aħjar minn hekk għax tassew togħġobni din l-idea tat-tren iddur mas-siġra.”

  Fl-isfond tal-mużika tal-Milied għaddejja ddoqq ħelu ħelu, ntlift nifli l-varjetà ta’ dekorazzjonijiet li kellu mwaħħlin mas-siġra. Staqsejtu jafx kemm għandu b’kollox?

  “Daqsxejn diffiċli biex ngħoddhom għax dejjem inżid xi ħaġa, bħal dal-ballun tal-antaċċjoli li ħadmet Shania. Iżda wħud mill-aċċessorji huma antiki ferm. Jiftakru lil missieri tifel u allura jgħoddu mas-70 sena. Tlett kwarti tat-tiżjin hu magħmul mill-ħġieġ u allura noqgħod b’seba’ għajnejn biex ħadd ma jersaqli lejhom. Fil-fatt fil-bidu, il-mara tiegħi Belinja kienet tgħini narma d-dekorazzjonijiet fis-siġra sakemm darba kissritli għasfur minnhom li kien memorja ta’ missieri u daqshekk għamlet tirranġaha.”

  Belinja li issa kienet ngħaqdet magħna għolliet għajnejha ‘l fuq. Għax Tony metikoluż mhux ħażin u kuntent idum jitħabat biex jirranġa u jagħmel dak kollu li hemm bżonnDekorazzjonijiet tal-Milied waħdu, milli jħalli lil xi ħadd imisslu l-affarijiet.

  “Missieri bħali eżatt kien. Il-Milied kien għal qalbu ħafna u sa minn ċkuniti niftakru dejjem iżejjen f’dal-ġranet. Ta’ tfal li kont, mhux darba u tnejn li kont immur nipprova naqbadlu xi ballun mis-siġra. U hu kien jibgħatni għand ommi u jgħidli biex inħallih bi kwietu jarma u mbagħad nerġa’ mmur meta jlesti.”

  “Jien inkun nixtieq ngħinu lill-papà,” qaltli Shania. “Wara li nlesti l-homework ġieli mmur ħdejħ u hu kultannt iħallini nirranġalu xi ħaġa fis-siġra tal-Milied. Imma daqs kemm jibda jħares lejja biex jara x’jiena nagħmel, inħossni nibża’ naqra.”

  Ħafna mill-oġġetti tal-Milied li kienu qed iżejjnu d-dar kienu jagħmlu xi ħaġa jew oħra. B’ċapċipa ħafifa, waħda miċ-ċriev li kienet mistrieħa komda fuq is-salott, dlonk qamet Pupa ornamentalitiżfen u tkanta. Tony beda jieħu pjaċir iħaddimhom kollha biex narahom sew.

  “Ta’ kull sena, meta jgħaddi kollox, inkebbeb dawn l-affarijiet kollha b’reqqa kbira bit-tama li ma nsibx ħsarat is-sena ta’ wara. Imma tiskanta xorta tmurlek xi ħaġa jew oħra. Ara dik it-tren u dak is-snowman li hemm mal-ħajt. Lanqas temmen! It-tnejn waqfu jaħdmu dal-għodu. Iktar ma xtaqtek tara kemm kienu sbieħ.”

  Id-dispjaċir sinċier ta’ Tony impressjonani għax għalkemm kellu d-dar kollha qed tixgħel u taħdem b’mitt ħaġa, dawn iż-żewġ oġġetti li waqfu kienu qed jagħtuh wisq ġewwa.

  “Il-ħsara ma niflaħx għaliha! Xi żmien ilu għamel qabda maltemp, daħalli l-ilma fid-dar u xxarbuli salt kaxxi u kostumi tal-pasturi. Marruli anki xi transformers u ċertu oġġetti ma baqgħux jaħdmu aktar. Il-biki jagħtini meta niftakar.”

  Issa sibna ruħna quddiem Ġesù tarbija mħares sewwa minn anġlu mill-ifjen u mgeddes qalb ġulbiena bajdanija u goffa. Dik il-ġulbiena kif kibret daqshekk diġà?

  “Eh dik id-drawwa li għallmitni ommi Catherine. Dis-sena xtrajt kilo ġulbiena u qsamtu fi tnejn. Nofs minnu xarrabtu u ħallejtu jumejn ġo kontenitur. Imbagħad żrajt iż-żerriegħa fit-tajjar fl-24 ta’L-anġlu Novembru u sa llum sbieħet hekk. Imbagħad fit-8 ta’ Diċembru żrajt il-bqija ħalli hekk kif joqrob il-Milied nibdilha mal-ġulbiena l-oħra li tkun laħqet ħdaret u b’hekk il-Bambin dejjem ikollu ġulbiena bajda silġ quddiemu.”

  Presepju mdaqqas kien qed iżejjen il-bqija tal-kamra.

  “Dak il-presepju ħdimtu jien u t-tiben li qed tara ġo fih hija l-ġulbiena niexfa tas-sena l-oħra. Ix-xena li hemm fuq in-naħa ta’ wara tal-presepju kont xtrajtha lesta. Imma mbagħad qgħadt inqasqas il-bibien u t-twieqi kollha u waħħalt magħhom karti rqaq tat-tajr sofor u oranġjo taparsi hemm id-dawl ġewwa. Ejja ara x’effett jagħmlu kemm huwa sabiħ…innota, qed jidlam… u issa ser jisbaħ mill-ġdid.

  Il-pasturi jekk tinnota sewwa huma antiki. Kienu taz-zija u mbagħad spiċċaw għand ommi u din peress li taf kemm jien akkanit, tathom lili. U jien libbisthom b’dawk il-kostumi.”

  Tony mar jixgħel ir-rakkont tal-Milied ħalli jkompli joħloq l-atmosfera madwar il-presepju.

  “Qallek imma kif libbisha lill-Madonna?”daħlet tistaqsini Belinja. “Dak kien wasal żmien il-Milied u Tony ried ilibbes lilil-Madonna. Għand ommu lemaħ libsa blu mitluqa fuq siġġu u deherlu li  kienet Il-presepju famuża għal dak li kellu f’moħħu. Għalhekk ħadha miegħu, qattagħha u libbes lill-Madonna biha. Wara xi ġranet ġiet ommu u staqsietu jekk kienx ra l-libsa l-blu taz-zija għax kienet tagħtielha biex issewwihielha u ma setgħet issibha mkien!”

  “Bil-presepju għamilt żewġt ipraspar mhux ħażin,” ammetta Tony. “Ġurnata minnhom mort inqabbad id-dawl tiegħu għall-ewwel darba u spiċċajt qtajt id-dawl tat-triq kollha! Għamilna ġurnata u nofs bla dawl.”

  Inxtħetna nitkellmu flimkien u ma ridtx wisq biex inħossni parti minn dil-familja tant grazzjuża. Qatgħatilna d-diskors il-bikja ta’ Ġesù Bambin hekk kif twieled fl-għar tal-annimali u għal mument waqa’ s-skiet u fostna nħoloq ambjent surreali.

  “Sa minn ċkuniti dejjem kont issibli xi presepju lili għax fir-realtà l-Milied mhux ix-xinxilli imma l-preżenza ta’ Ġesù fostna.

  Għalija l-Milied ifisser ferħ għalkemm kull meta joqrob, ifakkarni f’missieri Joseph li ħallini ta’ 16-il sena….”

  Leħen Tony nkiser u deher emozzjonat ħafna.

  “Inħossha wisq it-telfa tiegħu! Kien iħobbu ħafna l-Milied u naħseb li meta ħalla did-dinja, qalbu tħalltet ma’ tiegħi u ma’ ta’ ħuti u l-imħabba li kellu għal daż-żmien, tkebbset fina.

  Il-Milied iġibli wisq memorji tiegħu. Niftakru meta fid-dar tagħna kien joqgħod iżejjen bil-galbu kollu l-ftit affarijiet li kellu. U meta nħares lejn dawn l-oġġetti kollha li hawn f’dari ngħid min jaf x’jaħseb kieku kellu jarahom?

  Il-Milied ta’ żmien missieri kien differenti u personalment nemmen li kien ħafna isbaħ. Illum veru hawn ħafna xinxilli u ssib dak kollu li trid. Imma qabel kont titpaxxa tgħaddi mit-triqat u tieqaf tammira Presepju ġo kaxxa sulfarinil-bambini u l-presepji mżejjna fit-twieqi tan-nies. Illum bilkemm tara t-tiżjin bid-dwal fit-twieqi minħabba l-problema tal-kontijiet. Tweġġagħni ħafna meta nisma’ n-nies jgħiduli li minħabba l-ħela tad-dawl mhu ser jarmaw xejn dis-sena. Imma fl-istess ħin ma tagħtihomx tort.”

  Il-ħbieb u l-familjari ta’ Tony kollha jafu kemm hu għall-qalbu l-Milied.

  “Kull fejn immur kulħadd jistaqsini jekk bdejtx narma. Għax jiena min-Novembru nkun diġà bdejt naqla’ l-affarijiet u nżejjen.”

  “Fix-xahar tal-mejtin, nixgħelu d-dwal tal-Milied,” qaltli Belinja bid-daħka.

  Għalkemm Belinja donnha tħobb tiġbed saqajn Tony mhux ħażin, fil-fond ta’ qalbha tapprezza ħafna dal-passatemp tiegħu.

  “Li kieku ma jżejjinx hu, żgur li ma kontx ser nagħmel dan kollu jien! Meta jkun lest id-dar veru tiġi sabiħa. Imma sakemm ilesti nibda narah….! Għax il-ħmieġ li jaqla’ u t-tifrik fl-art tkun ser tagħtini rasi bihom. Inkun għadni kif naddaft u narah reġa’ tiela’ b’aktar kaxxi. L-agħar għax qatt mhu lest. M’għandux kwiet. Fil-Milied ikun għadu qed jixtri l-affarijiet u jara fejn ser jagħmilhom.

  Ma tarahx jgħaddi minn quddiem ħanut li jkollu l-affarijiet tal-Milied li ma jidħolx naqra biex jara x’għandu. Għaldaqstant, min jafu sewwa, jieħdu bħala punt ta’ referenza u ħafna jitolbuh il-pariri minn Il-volpi ghall-kennfejn l-aħjar li jixtru l-affarijiet tal-Milied. Mhux darba u tnejn li jmur jixtri magħhom u lil ċertu nies saħansitra jmur jarmalhom id-dar.

  Kull min jiġi għandna f’dawn il-ġranet, kulħadd jgħidilna li ma jkunx jixtieq  joħroġ minn hawn ġew minħabba din l-atmosfera tant ħelwa. Infatti s-sena l-oħra kien hawn il-kuġini li ġew mill-Ingilterra u tgħidx kif baqgħu skantati meta raw dan it-tiżjin kollu.

  Fl-aħħar mill-aħħar ikolli nammetti li meta jgħaddi kollox u Tony jżarma d-dar, nibda naraha daqsxejn vojta.”

  Sadanittant Tony kien ġabli xi affarijiet oħra li ħadem hu stess.

  “Dawn il-forom fin-nofs tal-girlandi ħdimthom jien mill-ġibs u tajthom il-kulur. U dawn presepji differenti: dan il-presepju ċkejken ħdimtlu l-pasturi minn labar tar-ras imlebbsin. Dan il-presepju ħdimtu Forom tal-Milied tal-ġibsf’ġewża u dan f’kaxxa tas-sulfarini.”

  Anki meta bqajna deħlin il-ġewwa fid-dar id-dekorazzjonijiet baqgħu għaddejjin. Infatti f’rokna fil-fuklar irnexxielu jdaħħal presepju ċkejken ieħor! Tlabtu jgħidli liema kien l-isbaħ mument meta jkun qed iżejjen id-dar?

  “Meta nipplakkja u nara li kollox qed jixgħel u jaħdem u li kollox qiegħed f’postu,” weġibni mill-ewwel.

  B’tant affarijiet mad-dar kollha, kelli kurżità kienx hemm xi ħaġa li xtaq aktar?

  “U daqs kemm hemm affarijiet li nixtieq! Imma forsi l-iktar u issa l-iżjed waħda mpossibbli li sseħħ hija li nkun nista’ nżejjen il-faċċata tad-dar b’dawl ‘ta’ veru’. Meta nidħol fuq l-internet u nara dawk id-djar imżejjna bid-dawl jixgħel u jitfi mal-mużika, nimmeravilja ruħi. Imma b’mill-inqas 31 ġurnata dawl kuljum iebsa wisq!”

  Imma Tony għandu ħolma assoċċjata mal-Milied li hi ħafna akbar minn hekk.

  “Iva, nixtieq ħafna li xi darba  jkolli l-opportunità li nżur Lapland, fejn joqgħod il-Father Xmas. Kieku nispera li jkun hemm il-borra wkoll għax qatt ma rajtha s’issa!”

  Magħmul twil u fih saffejn forsi ftit timmaġina għall-ewwel li Tony għandu natural daqstant ħelu u umli. Id-daħka ferrieħa tiegħu timla’ d-dar bil-ferħ daqs it-tiżjin li għandu tant għal qalbu. Stqarr miegħi li l-Milied jippreferih b’dik il-laqta tradizzjonali.

  “Irridu l-maltemp fi żmien il-Milied għax dik hi l-veru atmosfera tiegħu. Il-kesħa, ix-xitwa, dak in-naqra ragħad … hekk, Milied kif għandu jkun.”

  Kontra qalbi qomt biex nitlaq hekk kif ir-rakkont tal-Milied li kien jakkompanja l-presepju kien għoddu spiċċa u l-anġli nfexxew ikantaw għalenija. Il-familja Psaila niżlet Tony, Belinja, Shania, Elisa Psailamiegħi sal-bieb u lkoll sellmuli u xtaquli l-isbaħ xewqat. “Il-Milied it-Tajjeb” daqq it-tapit mill-ġdid hekk kif irfistu, jiena u ħierġa mill-bieb il-barra. Imma did-darba ma rnexxilux jaħsadni!

  (Nota: Dan l-artiklu ġie ppubblikat fit-Torċa tad-19 ta’ Diċembru 2011)

  2010.12.19 / no responses / Category: Torca - Perspettivi

 • FTIT MAĠIJA TAGĦMEL TAJJEB…

  Il-loġika tagħti lill-bniedem dak li għandu bżonn. Il-maġija tagħtih dak li jixtieq… Tom Robbins (kittieb Amerikan)

  Għall-intervisti tiegħi ġeneralment inħobb nagħżel nies li forsi qatt jew ftit li xejn ikun instema’ dwarhom. Inkun irrid indaħħal ftit maġija f’ħajjithom flimkien ma’ daqsxejn fama, suċċess u rikonoxximent. Madanakollu dil-ġimgħa ksirt dir-regola… għalkemm mhux għal kollox. Iltqajt mal-preżentattriċi Ruth Frendo li naturalment m’għandha bżonn tal-ebda introduzzjoni magħkom. Permezz ta’ din l-intervista hi fetħet bieb ħelu fuq ħajjitha li forsi ftit jafu dwaru u li jien ma tantx kont qed nippretendi li ser insib….

  Lil Ruth ilni nsegwiha fuq diversi programmi imma l-aktar wieħed għal qalbi, bla dubju huwa Pandora. Jogħġobni għax jitratta suġġetti misterjużi bħal affarijiet paranormali u sopranaturali…. nieħu Ruth Frendopjaċir insegwih u nitkexkex fl-istess ħin.  Daqstant ieħor laqatni l-ktieb il-ġdid tagħha li jġib l-istess isem tal-programm u li t-tnehdija tiegħu saret fl-Imdina Dungeons. Tafu intom… qisek anki bla ma trid, ftit ftit mill-esperjenzi tibda tibni sensazzjoni dwar bniedem. U dwar Ruth kelli daqsxejn impressjoni partikolari peress li hi titratta dawn is-suġġetti. Madanakollu dan il-ħsieb mal-ewwel dab fix-xejn hekk kif poġġejna fuq il-mejda u bdejna nitkellmu dwar il-kollezzjoni li hi għandha tant għal qalbha.

  Ruth tikkollezzjona dekorazzjonijiet tal-Milied ta’ kull xorta, forma u qies. Però hemm kundizzjoni waħda fuqhom – kollha huma magħmula mill-injam. Xtaqt inkun naf għaliex?

  “F’dawn l-aħħar snin saru moda dawn is-siġar tal-Milied imżejjnin b’xi kulur partikolari bħal deheb, fidda, aħmar jew ikħal. Mhux koroh taf, imma narahom naqra bla ħajja. Għall-kuntrarju, l-injam jagħti dak is-sens ta’ sħana u ta’ merħba waqt li fl-istess ħin joħloq atmosfera tradizzjonali. Apparti minn hekk id-dekorazzjonijiet li normalment insibu llum għalkemm ħafna minnom huma sbieħ u fini, narahom jarmu element ta’ produzzjoni tal-massa. L-injam jagħti dik l-emozzjoni ta’ valur u uniċità u jagħmel l-oġġett jidher aktar oriġinali.”

  Uritni xi wħud minnhom…

  “Dawn huma ftit għax b’kollox għandi madwar 600 biċċa. Fil-fatt bl-amment diffiċli biex ngħidlek eżatt x’għandi għalkemm kollha niftakarhom waħda waħda. Nagħtu każ jekk nidħol f’xi ħanut li jkollu minnhom, mill-ewwel ngħidlek jekk għandix bħalhom jew le.”

  Fost il-kollezzjoni tagħha kien hemm snowmen, father xmas, stilel, anġli, suldati, bambini, presepji, pasturi, ċriev, nani u għefiered. Insomma, ħafna minn kollox! Imma din il-kollezzjoni kif bdiet?

  “Meta kelli xi disgħa snin, iz-zija Marianne li kienet tħobb issiefer sikwit, marret l-Isvezja u minn hemm ġabitli nofs ġewża b’bambin tal-injam fiha u miksi b’kutra ċkejkna tal-injam ukoll. Dar-rigal mill-Dekorazzjoni - Father Xmasewwel seraqli qalbi bi ħlewwitu għalkemm ta’ tifla li kont qatt ma bsart x’għad iwassalni biex nagħmel. Dik il-ġewża fil-fatt kienet l-ewwel dekorazzjoni tal-injam li kelli u li għadni ngħożż sal-ġurnata ta’ llum. Sena wara qlajt sett ieħor ta’ dekorazzjonijiet tal-Milied, kollu magħmul mill-injam. Kont nintilef indawwarhom f’idi u nħares lejhom. Erħili nitħasseb u nimmaġina min ħadimhom … ovvjament dak iż-żmien ma kellix dubju li kienu dawk in-nani ż-żgħar li jgħinu lil Father Xmas jaħdem ir-rigali. Kont narahom ċari quddiem għajnejja huma u jiddeċiedu ħosbiena liema forma ser jagħtu lil dik il-biċċa njama li jkollhom f’idejhom biex imbagħad erħilhom inaqqxu, jiddiżinjaw u jagħtu l-kulur. Kienu mumenti maġiċi tal-Milied li ma ninsa qatt.”

  Skoprejt illi l-Milied minn dejjem lagħab karta importanti fil-ħajja tal-familja ta’ Ruth…

  “Jien il-Milied minn dejjem kont inħobbu. Tfuliti għaddejtha mal-familja estensiva tiegħi li primarjament kienet tikkonsisti fija, l-ġenituri tiegħi, iz-zija, in-nanna u l-kelba. Mal-ġenituri tiegħi kont inħobb narma s-siġra tal-Milied u nixtri u narma l-pasturi. Maz-zija kont nieħu gost nixtri r-rigali. Filwaqt li n-nanna kienet teħodni nara l-presepji. Kull membru tal-familja tiegħi inzerta li jħobb ħafna daż-żminijiet u għalhekk għandi memorji sbieħ u ferrieħa tagħhom. Niftakar ukoll sewwa li kont naqra tifla fitta mhux ħażin u kelli drawwa li kienet toħloq daqsxejn ħsara! Kont inħobb indawwar minn post għall-ieħor id-dekorazzjonijiet tal-Milied li jkunu fuq is-siġra. Kienet logħba għalija. L-ewwel insejjaħ lil kulħadd u nġegħlhom jimmemorizzaw dak li qed jaraw imdendel mas-siġra. Imbagħad huma kienu joħorġu u wara li nibdel il-postijiet tad-dekorazzjonijiet, riedu jaqtgħu x’biddilt. Il-problema kienet li dawn id-dekorazzjonijiet kienu tal-ħġieġ u kont inkisser xi tnejn ‘l hemm u ‘l hawn. Forsi, issa li qed naħseb fuqha, għalhekk ħajjruni għad-dekorazzjonijiet tal-injam!”

  Tlabt lil Ruth tirrakkuntali xi stejjer interessanti biex akkwistat dawn id-dekorazzjonijiet…

  “Għal honeymoon jien u Charlot morna l-Amerika. Hemmhekk sirna nafu li kien hemm stabbilment li jbiegħ id-dekorazzjonijiet tal-Milied. Kien jinsab madwar sagħtejn il-bogħod bil-coach u għalkemm dat-tip ta’ trasport għat-tul idejjaqni ħafna, xorta waħda mort. Qgħadna nistennewh jiftaħ imma mbagħad sibt ħafna affarijiet sbieħ.

  Darba minnhom konna qegħdin ir-Russja u hemmhekk sibna matrioshka magħmula minn diversi Father Xmas u ġewwa nett kien hemm sett ta’ dekorazzjonijiet tal-Milied żgħar tal-injam.

  Darb’oħra konna fuq cruise il-Messiku u f’ħanut fuq il-vapur intbaħt li kien hemm wieħed qiegħed ibiegħ dawn id-dekorazzjonijiet. Intlift inqalliblu u nfittex biex nagħżel l-iktar biċċiet oriġinali. Kif mort inħallas qalli li fit-12 il-sena li kien ilu jaħdem hemm qatt ma kien ra lil xi ħadd entużjast daqsi għal dawk l-oġġetti!

  Dekorazzjoni partikolari oħra tahieli wieħed li sar jaf li għandi din il-kollezzjoni u waqt li kien Betlehem sabli presepju żgħir tal-injam u ġabuli.

  Kif qed tara hemm ħafna stejjer konnessi ma’ din il-kollezzjoni. Għalkemm imbagħad hemm ukoll uħud minnhom li jiena nixtri minn fuq l-internet. Anki prezzhom ivarja ħafna, tant li għandi oġġetti li jiswew 20c imbagħad hemm oħrajn li jiswew ħamsin ewro l-waħda.”

  Imma din il-kwantità ta’ dekorazzjonijiet joqogħdu kollha fuq siġra waħda?

  “Iva dik storja oħra fil-fatt. Bħalissa għandi siġra twila 7 piedi. Kien xtrahieli Charlot bħala sorpriża għall-Milied ftit qabel iżżewwiġna. Flimkien magħha kien irregalali qabda settijiet u dekorazzjonijiet tal-injam li kien qagħad ifittixxli b’paċenzja kbira. Għandi raġel romantiku ħafna… aktar minni żgur! Insomma, jiena għedejt nimla’ fuqha dawn id-dekorazzjonijiet li kont ilni nġemma’. Imma għalkemm is-siġra fiha daqsiex, darba waħda xorta waħda għelbet b’kollox taħt it-toqol. U Charlot kellu bil-paċenzja kollha jagħmilli ħadida fil-qiegħ tagħha ħalli jissodaha aktar. Issa għandi l-ħsieb li nixtri siġra oħra għax daż-żmien għandi ħafna aktar dekorazzjonijiet x’indendel.”

  Kont kurjuża nkun naf x’ikunu l-emozzjonijiet tagħha meta tkun qed tarma s-siġra. Kienet għadha kif qaltli li ma tantx hi romantika imma r-risposta li tagħtni ma ppretendejtix hekk…

  “Qatgħa kbira għax inkun qisni fabbrika għaddejja ngħaġġel biex ma naħlix ħin. Kull sena, kif jgħaddi kollox, ingeżwer dawn id-dekorazzjonijiet wieħed wieħed fit-tissues biex innaqqas kemm jista’ jkunSett ta' dekorazzjonijiet mir-riskju li jinkisru. Għalhekk imbagħad is-sena ta’ wara, irrid noqgħod nerġa’ noħroġhom wieħed wieħed. Biex tifhem naqra kemm nieħu xogħol biss biss ngħidlek li nieħu tmien siegħat b’kollox biex narmaha u tmienja oħra biex inżarmaha lura. Nagħmilhom f’daqqa waħda, f’xi weekend ġeneralment. Xi drabi naqsamha fuq żewġ ġranet. Kif inlesti, niżbarazza l-kaxxi u l-karti kollha li nkun qlajt. Imbagħad nixgħel naqra mużika tal-Milied, nipprepara hot chocolate u hemm jibda l-pjaċir – meta nkun nista’ ngawdi s-siġra lesta. Ikun f’dawn il-mumenti meta jibdew għaddejjin minn quddiem għajnejja l-memorji sbieħ ta’ meta xtrajthom u l-kummenti ta’ dawk li jarawhom. Mumenti żgħar li ma tinsihom qatt.”

  Azzardajt nistaqsiha jekk tħossx nostalġija meta tkun qed terġa’ ddaħħalhom lura fil-kaxxi tagħhom. Imma hi kienet deċiża fir-risposta…

  “Kanna kbira żgur għax kif għedtlek, irrid nerġa’ ngħaddi ħin twil naqla’ kollox. Fil-fatt jien nibda narma s-siġra mill-aħħar t’Ottubru u nħalliha sal-aħħar ta’ Jannar ħalli x-xogħol li nieħu jkun mistħoqq. Għaldaqstant meta niġi biex inżarma, l-festi jkunu ilhom li għaddew u jkolli sebgħa mitt sena biex infittex inneħħi kollox.”

  Daqs dawk dekorazzjonijiet… kien hemm xi waħda li xtaqet takkwista u għadu qatt ma rnexxielha?

  “Iva ilni 16 il-sena nibni din il-kollezzjoni imma għad m’għandix stilla jew anġlu tal-injam għal fuq il-quċċata tas-siġra. Bħalissa għandi anġlu magħmul mid-drapp u b’idejh maħduma biż-żibeġ tal-injam. Imma m’inix kuntenta biżżejjed. Nixtieq xi ħaġa purament tal-injam, xi ħaġa tradizzjonali. S’issa għadni qatt ma ltqajt ma’ dak li nixtieq jien.”

  Ruth kompliet tispjegali kif kultant tidħol f’ħanut u ma ssib xejn. Imbagħad tidħol f’ieħor u ssib ħafna. Ġieli anki jkollha tixtri sett sħiħ bl-istess speċi ta’ dekorazzjoni. F’dawn il-każi ma twaħħalx kollox imma terfagħhom fil-kaxxi tagħhom għas-siġra li jmiss! Issuġġerejtilha tpartat…

  “Għadni qatt ma ltqajt ma’ xi ħadd li għandu tip ta’ kollezzjoni bħal tiegħi. Kieku tkun interessanti.”

  Ruth qaltli li f’Malta u Għawdex issib dekorazzjonijiet tal-injam mill-isbaħ. Però hi u żewġha ġieli żaru wkoll xi fieri tal-Milied partikolarment fil-Ġermanja u l-Awstrija fejn dax-xogħol hu popolari ħafna. Ma jonqosx li kull fejn imorru jaraw jakkwistawx xi ħaġa tajba għall-kollezzjoni għax fi kliem Ruth din issa saret ossessjoni żgħira tagħha. Staqsejtha jekk għal dan il-għan jippreferux isiefru fi żmien il-Milied?

  “Le. Dik darba kienet. Konna għamilna l-honeymoon fiż-żminijiet tal-Milied. Imma waqt li konna msefrin irrealizzajna illi dik is-sena tant tlifna okkażżjonijiet fejn is-soltu niltaqgħu mal-ħbieb u mal-membri tal-familja, tant li ddeċidejna li ma nerġgħux insiefru aktar fil-ġranet tal-Milied. Hekk jew hekk, speċjalment permezz tal-internet, dawn l-affarijiet issibhom għall-bejgħ matul is-sena kollha.”

  Intbaħt li l-Milied kien għadu żmien prezzjuż ħafna għal Ruth…

  “Jiena kont iffortunata ħafna li kelli tfulija maġika. Ħafna mill-membri tal-familja tiegħi huma mdaħħlin fis-settur tal-edukazzjoni u meta kont żgħira f’Diċembru spiss kont niġi mistiedna għal bosta parties tat-tfal. Tgħidx kemm kont naqla’ rigali! Għandi wkoll memorji sbieħ tal-familja tagħna f’daż-żminijiet. Ngħidu aħna waqt li konna nkunu qed nippreparaw xi Christmas log: min iħallat it-taħlita, min ikisser il-galettini, min iqatta’ ċ-ċirasa u min iħoll iċ-ċikkulata. U jien niġri minn post għall-ieħor innaqqar u hekk. Għaldaqstant ma jistax jonqos illi b’esperjenzi bħal dawn il-Milied  baqa’ jqanqal ferħ kbir f’qalbi.”

  Xtaqt nagħlaq billi nistaqsiha xi jfisser għaliha l-Milied?

  “Narah okkażżjoni tajba biex niftakar f’nies li forsi nkun ilni ma nara. Imqar nibgħatilhom kartolina jew xi messaġġ bl-email jew bl-sms. Hija wkoll skuża tajba biex niltaqgħu mal-ħbieb li minħabba x-xogħol tagħna kellna nnaqqsu ħafna ħruġ minn magħhom. Għalija l-Milied huwa ż-żmien fejn jiġru l-affarijiet tajbin u meta qisu kulħadd iġib ruħu xi ftit aħjar. Għalhekk ħassejt ħafna per eżempju meta ġrat dik it-traġedja tat-tsunami. Kull traġedja hija kerha imma fil-Milied ħafna aktar.

  Il-Milied huwa wkoll mument fejn bħala preżentatriċi niġi mitluba nagħti ftit mill-ħin tiegħi biex nipparteċipa fi programmi fejn ikunu qed jinġabru fondi għall-għajnuna ta’ diversi organizzazzjonijiet u individwi. Nipprova dejjem naċċetta għax nemmen b’saħħa illi kulħadd jistħoqqlu jgawdi mill-maġija li joffri dan iż-żmien.”

  Infridna kontra qalbna għax ikolli nistqarr li fil-fatt inħolqot ċerta maġija anki bejnietna. U hekk kif bdejt miexja lura lejn il-karozza tiegħi, f’dik is-sikta ta’ lejl mimli kwiekeb, stajt diġà nħoss il-benna li jġib miegħu daż-żmien ħelu ta’ Diċembru.

  (Dan l-artiklu ġie ppubblikat fit-Torċa tat-13 ta’ Diċembru 2009)

  2009.12.13 / no responses / Category: Torca - Perspettivi