Posts Tagged ‘Gaynor Hunt’

 • PART OF THE FAMILY – pdf version

  It is hard not to see a soul in the earnest eyes of a faithful animal, and it is this very entity that the intricate and colourful brush strokes of pet artist GAYNOR HUNT seek to portray …

  Part of the Family – Part 1
  Part of the Family – Part 2

  This article was published on First Magazine issued with The Malta Independent on Sunday of the 12th August 2012.

  2012.08.12 / no responses / Category: Malta Independent on Sunday - First magazine

 • PART OF THE FAMILY

  It is hard not to see a soul in the earnest eyes of a faithful animal, and it is this very entity that the intricate and colourful brush strokes of pet artist Gaynor Hunt seek to portray.

  Gaynor HuntMost pets have a significant meaning in people’s lives. Their loyal companionship at times tends to excel even the presence of other humans. Indeed, many owners regard them as part of one’s family, whilst for some individuals who find themselves alone, a pet becomes the family. Pets give people joy, friendship, support and love. Ultimately their loss could prove to be quite painful.

  “When my brother’s labrador died he missed it terribly and to comfort him, his partner commissioned a portrait of it. My brother was delighted with this gift and during that moment I understood the value of such work and decided instantly that one day, that would be my job.”

  Quite artistic from childhood, Gaynor was further encouraged by her father when he involved her in the restoration of antique vehicles and machines.

  “Around the farm where we lived in Derbyshire, England, there was an extensive stretch of land which my father allotted for a number of ancient vehicles that he intended to restore. There were all sorts of objects such as trucks, small steam trains, carousels and even an old Maltese bus. I used to help him restore their painting and this eventually led me to work as a sign-writer artist. Subsequently, my father succeeded to transform this land into a museum.”

  Cat (1)When Gaynor met her partner she had to let go of her painting since they needed to travel frequently. However in these last years they have settled in Malta and finally Gaynor found the time to fulfill her dream.

  “I find Malta’s picturesque scenery deeply inspiring for my artworks. Now I have my studio where I can work at my leisure and relish the feeling of being surrounded by my creations.”

  Gaynor’s studio is delightful, comfortable and bright. The vision and smell of the various oil colours lying neatly at one’s reach are enticing. I found her working on the painting of a leopard. Somehow animals are her preferred subject…

  “I find animals extremely fascinating to paint, much more than humans. Probably because they are so varied and beautiful. While I’m painting them I actually feel the sensation of their presence: their wet noses, their velvety long or short fur, their strong bones or their delicate structure. It’s difficult to explain… it’s a strange and lovely sentiment. Inevitably this passion was born in me during my childhood years when I lived on the farm.”

  Paintings of domestic and wild animals were displayed around Gaynor’s studio. However, a painting of a boxer dog seemed to stand in a prominent spot.

  Rocky“That is my favourite painting. It shows my dog, Rocky. I missed him intensely when he passed away but when I finally completed his painting, I regained a sense of comfort since now I feel him beside me whenever I look at his image. The painting shows him exactly as I remember him: smart, proud and playful.”

  Though a common tradition in England, pet portaiture is not characteristic in Maltese culture.

  “I find this quite strange because I notice that Maltese people are very fond of their pets. Presumably it is because they are not aware of the availability of pet artists. A painting of one’s pet is a way of eternalizing its memories. It is a distinguished symbol of the deep love that can exist between humans and their animals.”

  For more information Gaynor Hunt can be contacted on email gaynorhunt@live.co.uk or mobile 99809445.

  (An edited version of this article was published in FIRST magazine that was issued with The Malta Independent on Sunday on 12 August 2012. A pdf version of the published feature  is also available under the title PART OF THE FAMILY).

  2012.08.12 / no responses / Category: Malta Independent on Sunday - First magazine

 • RUĦ WARA DAWK L-GĦAJNEJN

  Il-poplu Malti hu magħruf għal kemm jgħożż l-annimali domestiċi tiegħu. Ngħiduha kif inhi, bosta annimali bħall-klieb u l-qtates jgħixu għal diversi snin fi djarna. Isiru parti minn ħajjitna u letteralment ikunu kkunsidrati daqs membru tal-familja. In-nuqqas tagħhom iħalli niket u vojt kbir. Dawk l-annimali li jkunu tassew maħbuba mhux la kemm jittieħdilhom posthom b’annimal ieħor li jsib ruħu fid-dar biex jimla’ l-vojt.

  Dan l-aħħar kont għaddejja minn quddiem vetrina ta’ ħanut u laqgħatli għajnejja avviż li kien hemm imwaħħal. Ma qrajtux imma fuqu kien hemm stampa ta’ kelb tar-razza boxer. Daħħaltha f’moħħi li kien xi appell għal xi kelb mitluf. Rajt dan l-avviż aktar minn darba u nammetti magħkom li għall-ewwel ma tajtx każ daqshekk tiegħu. Imma fl-aħħar ġietni ħasra… għedt kelb sabiħ bħal dak qatt mhu ser jirritornawulhom. Waqaft naqra x’kien hemm miktub u ndunajt li kont mort żmerċ mhux ħażin! L-avviż kien qed jirriklama artista li tpinġi l-annimali domestiċi. Għal ftit sekondi bqajt iċċassata hemm quddiem ir-riklam. Staqsejt lili nnifsi mel’issa qed isiru l-pitturi tal-annimali domestiċi? Din ġdida! Bil-ġiri ħtaft l-opportunità biex nitkixxef ftit aktar…..

  Gaynor Hunt aċċettat din l-intervista b’entużjażmu u mill-ewwel stednitni nżurha fl-istudio tagħha. Ma setax jonqos is-soltu ambjent artistiku: it-tila, il-kuluri, il-kwadri. Imma kien hemm differenza waħda minn dak li mdorrija nara s-soltu – bosta mis-suġġetti tal-kwadri tagħha kienu annimali.

  Iddeċidejt li mmur mill-ewwel għall-punt. Għaliex tpinġi l-annimali?

  “Għax jaffaxxinawni wisq. Insibhom interessanti ferm aktar mill-bnedmin. Il-bnedmin narahom komuni, ma jolqtunix daqshekk biex inpinġihom. Min-naħa l-oħra l-annimali huma kollha differenti u sbieħ.  Nieħu gost nagħmel kwadru ta’ annimal għax jiena u npinġih letteralment nibda nħossu taħt idejja. Ikolli s-sensazzjoni ta’ dak l-imnieħer imxarrab tiegħu, dak il-pil bellusi, twil jew qasir, skont l-annimal… Ma nafx kif naqbad infissirlek. Imma bla dubju din l-imħabba tiegħi lejn l-annimali ilha ġejja minn żmien tfuliti peress li jien trabbejt f’razzett li kellna f’Derbyshire l-Ingilterra.”

  Xtaqtha tirrakkuntali kif bdiet il-karriera tagħha fit-tpinġija…

  “L-arti minn dejjem kienet tiġbidni u sa minn meta kont għadni l-iskola ntbaħt li kont maqtugħa sewwa għaliha. Għall-ewwel kont inpinġi bil-lapes biss. Iżda ġara li darba missieri ntroduċini ma’ wieħed li Gaynor Huntkien mar jagħmillu xi xogħol ta’ tpinġija. fuq magna li taħdem bl-istim. Missieri kien kburi ħafna b’xogħli u urih xi tpinġijiet minn tiegħi. Dan kien impressjonat u qallu li jekk jien nurih kif ipinġi bil-lapes, hu kien ser jurini kif inpinġi bil-kulur. Ommi nsistiet ħafna miegħi biex immur u għaldaqstant aċċettajt u mort narah jaħdem. It-tajba hi illi mill-ewwel tgħallimt x’għandi nagħmel u spiċċajna biex jien qatt m’għallimtu kif ipinġi bil-lapes! Mhux talli hekk imma minn dakinhar missieri beda jafda x-xogħol tat-tpinġija fuq l-inġenji tiegħu f’idejja.

  Maż-żmien ikkwalifikajt fis-sign writing u għalhekk għamilt bosta xogħlijiet ta’ dan it-tip ukoll. Domt is-snin naħdem fuq ordnijiet kummerċjali. Waqaft meta ltqajt mas-sieħeb tiegħi u ddeċidejt li nsegwih u ngħinu f’xogħlu. Konna nivvjaġġaw ħafna u għalhekk kelli naqta’ mit-tpinġija. Però f’dawn l-aħħar sentejn erġajt issetiljajt u issa għandi aktar ħin x’niddedika għal dan id-delizzju tiegħi. Ngħidlek is-sewwa nħossni ħafna aħjar inpinġi hekk għall-gost milli kif kont qabel b’dawk id-dati miftehmin sakemm għandi nlesti. Dan l-istudio sar id-dinja tiegħi u qed nieħu pjaċir nimlih b’xogħlijieti. B’hekk jirnexxieli nżomm l-istamina biex inkompli f’din il-linja li reġgħet ħadet il-ħajja fija.”

  Kif wasalt jien, Gaynor kienet qed taħdem fuq tpinġija kbira ta’ leoparda. Għajnejn l-annimal kienu tassew realistiċi, eżattament bħal tar-ritratt li kienet qegħdha tikkopja minnu. Xtaqt inkun naf x’metodi tuża’ biex tpinġi s-suġġetti tagħha u xi kemm iddum taħdem fuq il-pitturi…

  “Sikwit meta jordnawli nagħmel pittura ta’ xi annimal, dan ikun diġa’ mejjet. Ikunu jridu l-kwadru biex iżommu t-tifkira tiegħu ħajja. F’dawn il-każi jkolli naħdem minn fuq ritratt. Madanakollu meta l-Qattus annimal ikun għadu ħaj, jiena nippreferi li narah għax b’hekk inkun nista’ nistudja aħjar il-karatteristiċi u n-natural partikolari tiegħu. Dawn jagħmlu differenza kbira biex il-pittura tiġi aktar realistika. Inħobb ukoll immur nara l-post fejn ikun ser jitwaħħal il-kwadru ħalli b’hekk inkun nista’ nqabbel l-isfond tal-pittura mal-istil u l-kuluri tal-kamra. Kwadru trid tgħix miegħu u għaldaqstant huwa importanti li dan isir bi ħsieb. Jiena nipprova nagħmel mill-aħjar biex nagħti l-aqwa servizz lill-klijenti tiegħi.

  Meta naħdem minn fuq ritratt għadek ma tafx kemm jgħin meta wieħed ikun ġibed ritratt sabiħ tal-annimal tiegħu. Ara r-ritratt ta’ dan il-kelb per eżempju, jidher ċar illi l-kelb ġie sfurzat joqgħod għall-poża quddiem il-kamera u jien hekk ser ikolli npinġih. Mentri dan il-kelb l-ieħor għandu ritratt ħelu ħafna, b’wiċċ ta’ mqareb, eżatt kif nafu jien.

  Darba artist li jagħmel xogħol bħal tiegħi, kellu jpinġi doberman għal klijenta tiegħu. Ġara iżda li tilef ir-ritratt li kienet tagħtu u biex ma jurihiex, qabad ktieb, ikkopja doberman minn fuqu u tahulha. Lanqas qatt ma nasal biex nagħmilha ħaġa bħal din.  Fil-fatt ninsisti ħafna mal-klijenti tiegħi illi jekk ix-xogħol li nagħmel ma jkunx simili għall-annimal tagħhom, jistgħu ma jeħduhx. Għalija jekk min jordna l-kwadru ma jemozzjonax ruħu kif jarah, ngħoddu bħala falliment.

  Niddedika ħafna ħin għal kull xogħol tiegħi. Bejn wieħed u ieħor nieħu madwar 12 u 40 siegħa għal kull kwadru, jiddependi kemm ikun fih dettalji. Għadu kif kien hawn mara ħdejja qegħdha ssegwini naħdem u ratni nqatta’ sagħtejn fuq għajnejn din il-leoparda. Stagħbet. Imma l-perfezzjoni hekk tiġi.”

  Liema hu l-materjal li tippreferi taħdem bih?

  “Jiena dejjem biż-żejt ħdimt, sa minn meta kont ngħin lil missieri jirrestawra l-inġenji li kien iġib għall-mużew tiegħu. Madwar ir-razzett fejn konna ngħixu kellna biċċa art kbira mhux ħażin. Missieri beda jixtri bosta inġenji antiki biex jirrestawrahom u ftit ftit bidel din l-art f’mużew. Kien hemm minn kollox: trakkijiet, trejns żgħar li jaħdmu bl-istim, karusel u anki karozza tal-linja Maltija. Flimkien konna nerġgħu nġibuhom daqs li kieku kienu ġodda.

  Iż-żejt jogħġobni wkoll għax jagħtini ċ-ċans li nirranġa l-iżbalji, jħallini naħdem bit-temp tiegħi u jippermettili nħallat bosta kuluri.”

  Ridt naqta’ l-kurżità dwar kif nibtet din l-idea li tpinġi l-annimali?

  “Fl-Ingilterra din hija xi ħaġa komuni ħafna. Niftakar ċar meta kien miet il-labrador ta’ ħija u s-sieħba tiegħu biex tikkonfortah, ordnatlu pittura ta’ dan il-kelb. Ħija kien apprezzaha ħafna u dak il-ħin irrealizzajt x’valur kellu rigal bħal dak. Dakinhar iddeċidejt li xi darba hekk kien ser ikun xogħli.”

  Fl-istudio tagħha, f’post prominenti, lmaħt il-kwadru tal-boxer li kont rajt irriklamat. Deher li kien għal qalbha ħafna…

  “Iva, dak l-aktar kwadru għal qalbi għax dak hu tal-kelb tiegħi Rocky. Kont inħobbu ħafna u ddispjaċini ħafna meta ġie nieqes. Meta pinġejtu bħal straħt għax issa meta nħares lejh inħossu ħdejja fil-Rocky kamra. Fil-kwadru rnexxieli noħroġlu n-natural tiegħu hekk kif kien joqgħod bil-qiegħda dritt u jħares kburi madwaru.”

  Imma l-Maltin japprezzawha xi ħaġa bħal din. Iqabbduha tagħmel xogħol hekk?

  “Naħseb illi l-Maltin mhux daqshekk konxji li teżisti din l-opportunità. Narahom jistagħġbu meta jsiru jafu bix-xogħol li nagħmel. Ma nistax nifhem għaliex! Meta jintilef xi kelb tgħidx kemm nara avviżi b’wegħdi ta’ ħlas ta’ flus jekk jiġi rritornat. Allura meta għandek il-possibilità li jkollok rikordju sabiħ bħal dan, x’hemm xi jżomm? Bosta drabi hija iebsa sakemm ikun hemm individwu li jagħmel l-ewwel pass, imbagħad tara l-oħrajn ġejjin. Ftit ilu mort nesponi x-xogħlijiet tiegħi waqt wirja tal-qtates u ħafna kienu affaxxinati bihom. Xi ħbieb tiegħi issuġġerewli wkoll biex immur sal-Marsa ħalli nintroduċi ruħi mas-sidien taż-żwiemel. Imma taf int… l-ewwel pass għal kulħadd iebes, anki għalija.

  Xorta waħda nemmen illi ftit ftit din id-drawwa għad tindara anki f’dan il-pajjiż għax hawnhekk l-annimali huma maħbuba ħafna.”

  Imma Gaynor annimali biss tpinġi?

  “Le, inpinġi affarijiet oħra wkoll. Apparti milli npinġi kull tip ta’ annimal, nieħu gost ħafna npinġi l-bini u l-pajżaġġ Malti. Malta tispirani ħafna speċjalment bil-lejl. Jaffaxxinani dal-pajjiż kemm jieħu ħajja Blokki bi tpinġijiet ta' ħabbata Maltinbil-lejl, bid-dwal ta’ kullimkien jixegħlu u jirriflettu fuq l-ilmijiet tal-baħar. Rajt bosta kwadri ta’ Malta bid-dgħajjes ikkuluriti fuq il-baħar u bil-postijiet antiki. Imma jiena għandi din il-ħolma f’moħħi… nixtieq inpinġi xeni ta’ Malta bil-lejl. Kapaċi nagħmel ħamsin sena oħra npinġi u ma nlestix daqskemm hawn x’tara!”

  Allura min jitħajjar jordna xi kwadru bħal dan, x’għandu jagħmel?

  “Kemm iċempilli u niddiskutu x’jixtieq. Min m’għandux ritratt ta’ dak l-annimal partikolari, nista’ mmur u neħodomlu jiena stess. Kif għedtlek qabel, nippreferi niltaqa’ personalment mas-sid u mal-annimal għax b’hekk inkun nista’ ninnota dik ir-rabta speċjali li jkollhom bejniethom. Anki jekk l-annimal ikun miet, jiena nagħmel minn kollox biex minn sempliċi ritratt, noħroġ dik l-espressjoni sabiħa fl-għajnejn u l-komportament tiegħu daqs li kieku l-annimal għadu ħaj u qed jgħaddi messaġġ ta’ mħabba lil sidu. Dak is-sodisfazzjon li nħoss meta nara klijent jgħożż il-kwadru li nkun għamiltlu, ma nibdlu ma’ xejn.”

  Darba Theophile Gautier staqsa “Min jista’ jemmen li m’hemmx ruħ wara dawk l-għajnejn sbieħ ta’ annimal?”

  Biex inkun sinċiera, waqt li tajt l-aħħar ħarsa lejn il-kwadri f’dak l-istudio, anki lili tnissilli dan id-dubju!

  Għal dawk li jinteressahom jaraw ix-xogħol ta’ din l-artista, ser tittella’ esebizzjoni matul ix-xahar kollu ta’ Novembru 2009 fil-Marsa Sports Club.

  (Dan l-artiklu ġie ppubblikat fit-Torċa tal-20 ta’ Settembru 2009)

  2009.09.20 / no responses / Category: Torca - Perspettivi